Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bedoeld om algemene informatie over Irene Versluis te verstrekken. Irene Versluis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Irene Versluis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of nalatigheden met betrekking tot de inhoud van deze website, noch voor enige directe of indirecte schade of verlies die op welke wijze dan ook zou voortvloeien uit de toegang of het gebruik van deze website of van informatie die direct of indirect afkomstig is van deze website.

De website inclusief de informatie, illustraties en muziek die de website bevat zijn onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Irene Versluis.

De op deze website vermelde content mag niet worden vermenigvuldigd. Publicatie of het gebruik, expliciet inclusief maar zonder beperking tot het kopiëren, openbaar maken, verhandelen, te reproduceren of anderszins eigenen van informatie, illustraties etc., voor andere doeleinden, evenals het creëren van afgeleide producten, het invoegen van links of framing in verwijzingen naar de Irene Versluis website in andere websites, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Irene Versluis.

In het geval dat Irene Versluis misbruik vaststelt, zal Irene Versluis zich beroepen overeenkomstig het Nederlands recht.